Naše usluge

Lekarske službe

DERMATOLOGIJA

HIRURGIJA

PEDIJATRIJA

ORL

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Enjoying result of beauty procedure, skin care, dermatology and modern blog

DERMATOLOGIJA

Koža je najveći organ ljudkog organizma i njena funkcija je višestruka. Pre svega ima zaštitnu ulogu jer štiti telo od fizičkih, hemijskih i mehaničkih nadražaja; termoregulatornu funkciju jer održava termoregulaciju; učestvuje u stvaranju vitamina D koji je veoma važan za zdravlje kostiju; imuni organ je; predstavlja prirodnu barijeru. Koža se sastoji od epiderma (površonski sloj), derma (srednji sloj) i hipoderm (potkođni sloj).Jedra, lepa i zdrava koža je odraz dobrog fizičkog zdravlja, ali i nege. Dermatovenerologija je nauka o koži i polno prenosivim bolestima koja obuhvata medicinske i hiruške aspekte.

MLADEŽI

DERMATITIS

BRADAVICE

HIRURGIJA

Naš hirurški tim Vam omogućava da u komfornom ambijentu ordinacije i sale za intervencije Alexander Clinic, kroz razgovor, klasičan fizikalni preged, dopunske dijagnostičke metode i hirurške intervencije dođemo do rešenja vašeg zdravstvenog problema.

Pregled i manju hiruršku intervenciju možemo uraditi odmah ili u terminu koji vama najviše odgovara, dok ćemo se za termine eventualnih većih operacija dogovoriti nakon preoperativne pripreme, poštujući vaše vreme i stepen hitnosti. Takodje Vam možemo ponuditi i uslužno previjanje, skidanje konaca ili gipsa, kao i obradu rana u našoj ambulanti ili u vašem domu uz konsultativni pregled hirurga. Na raspolaganju su Vam lekari specijalisti sa velikim iskustvom iz opšte i abdominalne hirurgije koji će biti uz Vas sve dok je to potrebno.

Pozivamo Vas da nam poverite brigu o vašem zdravlju, a mi ćemo se potruditi da iskustvom, brzinom, tačnošću i profesionalnošću zadobijemo vaše poverenje.

Surgery team in operating room
medicine, healthcare, pediatry and people concept - Portrait of young woman pediatrician making

PEDIJATRIJA

Naš pedijatrijski tim Vam u savremeno opremljenom i funkcionalnom prostoru nudi najkvalitetnije medicinske usluge uključujući preglede, dijagnostiku i lečenje bolesne dece, kao i savetovalište za zdravu decu i adolescente.

Kada je u pitanju oblast dečije neurologije, moramo d anaglasimo da oštećenje nervnog sistema deteta može da izazove zastoje u normalnom razvoju. Rano otkrivanje problema potpuno uklanja ili značajno smanjuje posledice na dugoročnom nivou. Bavimo se dečijom i adolescentnom neurološkom patologijom (konvulzije, epilepsija, autizam, usporen psihomotorni razvoj, poremećaji pažnje, glavobolje…).

Dečija kardiologija je značajna za otkrivanje ranih problema u radu srca, te ranu dijagnostiku i adekvatno lečenje.
Dečiji pulmolog će biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv respiratornih bolesti i infekcija, koje su našoj zemlji iz godine u godinu sve češće.

ORL

USLUGE:

 • mikro-otoskopija: pregled spoljog slušnog hodnika i bubne opne
 • video-otoskopija
 • plasiranje leka (strajfne)
 • vađenje stranog tela iz uva
 • audiometrija
 • timpanometrija
 • video endoskopija nosa
 • tamponada nosa
 • vađenje stranog tela iz nosa
 • kauterizacija kapilara nosa
 • kožni prick test na standardne inhalacione alergene
 • videolaringoskopija
 • nazofaringolaringo fiberopticka endoskopija
 • incizija hematoma/apcesa/peritonzilarnog apcesa
doctor with otoscope checking baby ear at clinic
Surgeons executing heart bypass surgery

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Maksilofacijalna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjm patoloških stanja glave, lica, vilice i vrata. U užem smislu domen specijaliste maksilofacijalne hirurgije su operativna lečenja traumatologija kostiju i mekih tkiva lica, vilice i vrata.

 Lečenje tumora usne duplje i pljuvačnih žlezda, korektivna hirurgija urođenih i stečenih deformiteta lica i vilica (rascepi usana i vilica) kao i esteska hirurgija lica i vrata. Često je kod nekog pacijenata neophodan timski rad ORL specijaliste, plastičnorekonstruktivnog hiruga i maksilofacijalnog hirurga kod rešavanja najsloženijih operativnih zahvata na licu.

Primena savremenih dijagnostičkih procedura CT i NMR, UZ, značajno olakšavaju postavljanje dijagnoze i pružanje pravovremene terapije u današnje vreme.

Slušamo vas, brinemo o vama i ne gledamo na sat!

Zakažite pregled

Popunite polja, zakažite pregled i mi ćemo Vam
odgovoriti u roku od 24h.