• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Dr Nebojša Mitrović

    (onkološka hirurgija)

Dr Nebojša Mitrović

Prim dr sc med Nebojša Mitrović zaposlen je u KBC "Zemun" u Beogradu, gde je na mestu načelnika odeljenja. Takođe je rukovodilac Odeljenja za gastrointestinalnu i koloproktološku hirurgiju i obavlja više od 250 operacija godišnje, sa posebnim interesovanjem za klasičnu i laparoskopsku onkološku hirurgiju digestivnog sistema. Od 2011. godine je asistent na Odseku za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Specijalnost

klasična i laparoskopska onkološka hirurgija digestivnog sistema

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Magistrat na Medicinskom fakultetu,
Doktorat na medicinskom fakultetu,
Zvanje primarijus stekao je 2011.godine,
Mentor je za opšte hirurške veštine specializantima iz različitih hirurških oblasti, kao i studentima medicine za diplomske radove

Radno iskustvo

20 godina iskustva iz oblasti onkološke hirurgije digestivnog sistema

Nagrade i preporuke

Paralelno sa hirurškom praksom bavi se i pedagoškim radom.
Izabran je za kliničkog asistenta na katedri hirurgije sa anesteziologijom,
Organizator je i predavač na više od 15 kurseva i simpozijuma kontinuirane edukacije iz hirurgije i sportske medicine.