• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Dr Mile Vraneš

    (spec. opšte i kardiovaskularne hirurgije)

Dr Mile Vraneš

Dugogodišnje iskustvo u kardiovaskularnoj hirurgiji, preko 10 hiljada operacija na srcu i krvnim sudovima. Mnoge od kardiovaskularnih operacija su prvi put urađene u našoj zemlji.

Specijalnost

specijalista opšte i kardiovaskularne hirurgije

Obrazovanje

Medicinski fakultet u Beogradu
Specijalizacija na drugoj hirurškoj klinici u Beogradu
Magesterijum na medicinskom fakultetu
Doktorat na medicinskom fakultetu
Redovan profesor medicinskog fakulteta

Radno iskustvo

36 godina radnog iskustva kao specijalista opšte i kardiovaskularne hirurgije

Nagrade i preporuke

Član udruženja evropskog kardiotorakalnog evropskog kardiovaskularnog udruženja za invanzivno minimalnu hirurgiju
Udruženje lekara Srbije