• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Doktor Marija Nikolić

    (Specijalista opšte hirurgije)

Doktor Marija Nikolić

Zaposlena je na Klinici za hirurgiju KBC "Zemun" Beograd,na odeljenju minimalno invazivne i endokrine hirurgije.

Rođena u Beogradu 30.11.1980.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.godine sa prosečnom ocenom 8.43.

Trenutno na subspecijalizaciji iz onkologije.

Posebno interesovanje za hirurgiju štitne žlezde kojom se aktivno bavi.

Učestvovala na brojnim stručnim skupovima iz  oblasti opšte hirurgije.