• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Lekarske službe

Dermatologija

Koža je najveći organ ljudkog organizma i njena funkcija je višestruka. Pre svega ima zaštitnu ulogu jer štiti telo od fizičkih, hemijskih i mehaničkih nadražaja; termoregulatornu funkciju jer održava termoregulaciju; učestvuje u stvaranju vitamina D koji je veoma važan za zdravlje kostiju; imuni organ je; predstavlja prirodnu barijeru.

Koža se sastoji od epiderma (površonski sloj), derma (srednji sloj) i hipoderm (potkođni sloj).

Jedra, lepa i zdrava koža je odraz dobrog fizičkog zdravlja, ali i nege.

Dermatovenerologija je nauka o koži i polno prenosivim bolestima koja obuhvata medicinske i hiruške aspekte.

Delimo je na dermatologiju koja uključuje bolesi i oboljenja kože i na venerologiju koja proučava, dijagnostikuje i leči polno prenosive bolesti. Dermatologija i venerologija su dovedene u vezu jer su gotovo sve polno prenosive bolesti vidljive na koži, odnosno njihovi prvi simptomi.

Šta dermatolog proučava?

  • Mikroskopsku i makroskopsku građu kože i vidljivih sluznica
  • Funkciju kože
  • Oboljenja i lečenje oboljenja kože

Šta venerolog proučava?

  • Bolesti koje se prenose polnim putem,
  • Lečenje STD,
  • Epidemiologiju STD.

STD bolesti su polno prenosive bolesti koje uzrokuju bakterije, virusi ili mikroorganizmi i prenose se putem sekdualnog odnosa koji može biti vaginalni, oralni ili analni.

Bakterijske prenosive bolesti: klamidija, sifilis, gonoreja, mikroplazme, Granuloma venereum…

Virusno prenosive bolesti: hepatitis, sida, humani papiloma virus, genitalni herpes.

Gljivice: kandijaze.

Protozoe: trihomonijaza.

Na našim prostorima su prisutne brojne predrasude o ovim bolestima i o njihovom prenošenju.

Važno je da razumete da polno prenosive bolesti nisu bolesti koje se dogoditi “nekom drugom” ali ne i nama. Ove bolesti se mogu dogoditi bilo kome ko je polno aktivan i to više puta, a broj u svetu obolelih je veoma visok.

S obzirom da ne postoji imuna osoba na polne bolesti, APELUJEMO da se na prvi znak ili simptom koji se VAMA učini sumljiv, javite dermatovenerologu, jer je dijagnostikovanje u ranoj fazi od izuzetnog značaja za dalji tok lečenja.