• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Lekarske službe

Pedijatrija

Pedijatrija, kao grana medicine, je neophodna jer se telo tokom odrastanja menja. Sama fiziologija tela odojčadi je različita od tela odrasle osobe i načini lečenja nisu isti. Prilikom samog pregleda lekar mora da uzme u obzir uzrast deteta, razvijenost organizma, simptome – da bi uopšte došlo do dijagnostikovanja.

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi medicinskom negom odojčadi, dece i adolescenata. Još su Hipokrit i Aristotel uočili finu razliku u lečenju odraslih ljudi i dece. Prvi tragovi o primeni pedijatrije u društvu nalazimo u staroj Indiji, gde su se drevni pedijatri nazivali kumara bhrtya.

Bitno je naglasiti da za pedijatriju ne važi da su deca “mali ljudi”, jer u kliničkom smislu to nisu.

Jedna od najvažnijih stvari koja razlikuje pedijatriju od medicine koja se bavi odraslima je to što deca ne mogu da donesu odluku za sebe i potrebna je pratnja roditelja. Naši mali pacijenti su obično prestrašeni. Međutim, naši pedijatri su sposobni u trenutku da procene kako će pristupiti detetu da bi odagnali strah i anksioznost koje dete oseća.

Naš pedijatrijski tim Vam u savremeno opremljenom i funkcionalnom prostoru nudi najkvalitetnije medicinske usluge uključujući preglede, dijagnostiku i lečenje bolesne dece, kao i savetovalište za zdravu decu i adolescente.

Kada je u pitanju oblast dečije neurologije, moramo d anaglasimo da oštećenje nervnog sistema deteta može da izazove zastoje u normalnom razvoju. Rano otkrivanje problema potpuno uklanja ili značajno smanjuje posledice na dugoročnom nivou. Bavimo se dečijom i adolescentnom neurološkom patologijom (konvulzije, epilepsija, autizam, usporen psihomotorni razvoj, poremećaji pažnje, glavobolje…).

Dečija kardiologija je značajna za otkrivanje ranih problema u radu srca, te ranu dijagnostiku i adekvatno lečenje.

Dečiji pulmolog će biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv respiratornih bolesti i infekcija, koje su našoj zemlji iz godine u godinu sve češće.

Zalažemo se i zastupamo stav da je u uspešnom lečenju jako bitan faktor adekvatne saradnje sa roditeljima.

Poveravanjem lečenja Vašeg deteta ukazali ste nam najveću profesionalnu čast a mi smo tu da najkvalitetniji i najprofesionalniji način odgovorimo na ukazano poverenje.