• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Dr Katarina Sarić

    (logoped, porodični psihoterapeut)

Dr Katarina Sarić

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, koja imaju problema sa govorom. Kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa parovima i porodicama u prevazilaženju njihovih životnih problema.

Specijalnost

logoped
porodični psihoterapeut

Obrazovanje

Defektološki fakultet
Specijalizacija u Institutu za mentalno zdravlje
Sistemski porodični psihoterapeut
Master primenjene psihologije

Radno iskustvo

12 godina iskustva u radu sa predškolskom decom
7 godina iskustva u radu sa parovima i porodicama

Nagrade i preporuke

Udruženje psihoterapeuta Srbije
Udruženje logopeda Srbije