• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Doktor Draško Vasović

    (Specijalista ortopedije sa traumatologijom)

Doktor Draško Vasović

Dr Draško Vasović, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologija- Zaposlen na institutu za ortopedsko hirurške bolesti "Banjica".

Obrazovanje:

2012-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Dominantne oblasti stručnog rada:

2017- završio postdiplomske-specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, smer Hirurška anatomija.

2017- upisao doktorske studije iz Rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2019- specijalizacija iz Ortopedske hirurgije i traumatologije.

2016- studijski boravak u Ortopedskoj bolnici Valdoltra, Ankarn, Slovenija.

2019- American Austrian Fundation, Salzburg, Austrija.

Dominantne oblasti stručnog rada:

Artoplastika zgloba, kuka i kolena

Bolesti i povrede stopala i skočnog zgloba

Traumatologija koštano-zglobnog sistema