• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

Upoznajte naše doktore

Prim. dr Spomenka Smiljanić

prim. dr medicine,
specijalista pedijatrije,
subspecijalista pulmologije

Detaljnije
Prim. dr Spomenka Smiljanić

dečija pulmologija

Zakažite pregled
dr Aleksandar Vlahović

Hemangiomi kod dece

Detaljnije
dr Aleksandar Vlahović

dečija hirugija

Zakažite pregled
dr Vladimir Kojović

dečija hirurgija,
urologija,
urogenitalna rekonstruktivna hirurgija

Detaljnije
dr Vladimir Kojović

dečija hirurgija

Zakažite pregled
Prof. dr Amira Peco-Antić

dečiji nefrolog

Detaljnije
Prof. dr Amira Peco-Antić

Dečija nefrologija

Zakažite pregled
Asist. dr Maja Ješić

Endokrinilogija,
Dijabetologija

Detaljnije
Asist. dr Maja Ješić

Dečija endokrinilogija

Zakažite pregled
Doc. dr Nada Krstovski

Pedijatrijska hematologija i onkologija

Detaljnije
Doc. dr Nada Krstovski

Dečija hematologija

Zakažite pregled
Dr Igor Stefanović

Ehokardiogrfija
Interventna kardiologija

Detaljnije
Dr Igor Stefanović

Dečija kardiologija

Zakažite pregled
Dr Dimitrije Nikolić

Pedijatrijska i adolescentna neurologija
Elektroencefalografija
Dečja epileptologija

Detaljnije
Dr Dimitrije Nikolić

Dečija neurologija/epileptologija

Zakažite pregled
Dr Zoran Vujnović

specijalista pedijatrije iz oblasti dečije gastroenterologije i ishrane

Detaljnije
Dr Zoran Vujnović

Dečija gastroenterologija i ishrana

Zakažite pregled
Dr Katarina Sarić

logoped
porodični psihoterapeut

Detaljnije
Dr Katarina Sarić

logoped, porodični psihoterapeut

Zakažite pregled