• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

Upoznajte naše doktore

Doktor Darko Bajec

Detaljnije
Doktor Darko Bajec

Specijalista opšte hirurgije

Zakažite pregled
Doktor Marija Nikolić

Detaljnije
Doktor Marija Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Zakažite pregled
Doktor Veljko Milosavljević

Detaljnije
Doktor Veljko Milosavljević

Specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom,spinalni hirurg

Zakažite pregled
Doktor Draško Vasović

Detaljnije
Doktor Draško Vasović

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Zakažite pregled
Doc. dr sci. med. Ivan Baljošević

Otorinolaringologija

Detaljnije
Doc. dr sci. med. Ivan Baljošević

Otorinolaringologija

Zakažite pregled
Dr Aleksandra Sekulić Frković

Na polju mezoterapije, lipolize, anti-aginga

Detaljnije
Dr Aleksandra Sekulić Frković

mezoterapija

Zakažite pregled
Dr Olga Božović

ORL specijalista za decu i odrasle

Detaljnije
Dr Olga Božović

ORL specijalista za decu i odrasle

Zakažite pregled
Prof. dr Čedomir Vučetić

ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Detaljnije
Prof. dr Čedomir Vučetić

ortopedska hirurgija

Zakažite pregled
Ass. dr Jelena Sotirović

laringologija,
fonijatrija,
faringoskopija

Detaljnije
Ass. dr Jelena Sotirović

otorinolaringologija

Zakažite pregled
dr Aleksandra Bajec Opančina

otorinolaringologija,
dečija otorinolaringologija

Detaljnije
dr Aleksandra Bajec Opančina

otorinolaringologija

Zakažite pregled
dr Milica Vraneš Stojimirović

Invazivna vaskularna dijagnostika,
Vaskularna hirurgija

Detaljnije
dr Milica Vraneš Stojimirović

Invazivna vaskularna dijagnostika

Zakažite pregled
Prim. dr Spomenka Smiljanić

prim. dr medicine,
specijalista pedijatrije,
subspecijalista pulmologije

Detaljnije
Prim. dr Spomenka Smiljanić

dečija pulmologija

Zakažite pregled
dr Aleksandar Vlahović

Hemangiomi kod dece

Detaljnije
dr Aleksandar Vlahović

dečija hirugija

Zakažite pregled
dr Vladimir Kojović

dečija hirurgija,
urologija,
urogenitalna rekonstruktivna hirurgija

Detaljnije
dr Vladimir Kojović

dečija hirurgija

Zakažite pregled
Dr Nebojša Mitrović

klasična i laparoskopska onkološka hirurgija digestivnog sistema

Detaljnije
Dr Nebojša Mitrović

onkološka hirurgija

Zakažite pregled
Prof. dr Amira Peco-Antić

dečiji nefrolog

Detaljnije
Prof. dr Amira Peco-Antić

Dečija nefrologija

Zakažite pregled
Asist. dr Maja Ješić

Endokrinilogija,
Dijabetologija

Detaljnije
Asist. dr Maja Ješić

Dečija endokrinilogija

Zakažite pregled
Doc. dr Nada Krstovski

Pedijatrijska hematologija i onkologija

Detaljnije
Doc. dr Nada Krstovski

Dečija hematologija

Zakažite pregled
Dr Igor Stefanović

Ehokardiogrfija
Interventna kardiologija

Detaljnije
Dr Igor Stefanović

Dečija kardiologija

Zakažite pregled
Dr Dimitrije Nikolić

Pedijatrijska i adolescentna neurologija
Elektroencefalografija
Dečja epileptologija

Detaljnije
Dr Dimitrije Nikolić

Dečija neurologija/epileptologija

Zakažite pregled
Dr Zoran Vujnović

specijalista pedijatrije iz oblasti dečije gastroenterologije i ishrane

Detaljnije
Dr Zoran Vujnović

Dečija gastroenterologija i ishrana

Zakažite pregled
Dr Aleksandar Oroz

specijalista maksilofacijalne hirugije

Detaljnije
Dr Aleksandar Oroz

spec. maksilofacijalne hirugije

Zakažite pregled
Dr Mile Vraneš

specijalista opšte i kardiovaskularne hirurgije

Detaljnije
Dr Mile Vraneš

spec. opšte i kardiovaskularne hirurgije

Zakažite pregled
Dr Katarina Sarić

logoped
porodični psihoterapeut

Detaljnije
Dr Katarina Sarić

logoped, porodični psihoterapeut

Zakažite pregled
Dr Irina Dimura

specijalista dermatovenerologija
subspecijalizacija estetska medicina

Detaljnije
Dr Irina Dimura

specijalista dermatovenerologija

Zakažite pregled
Dr Predrag Poleksić

dermatovenerologija
dermatoonkologija
dermatohirurgija

Detaljnije
Dr Predrag Poleksić

dermatovenerolog

Zakažite pregled