• Ponedeljak - Petak : 08:00 do 20:00
  • Subota : 08:00 do 14:00

Doktori

  • Prof. dr Čedomir Vučetić

    (ortopedska hirurgija)

Prof. dr Čedomir Vučetić

Jedan od pionira mikrohirurgije ekstremiteta i rekonstruktivne operacije ekstremiteta na našem području. Primenom savremenih hirurških tehnika poznatih širom sveta i uvođenjem originalnih hirurških procedura, nastoji da optimizuje složenu rekonstruktivnu hirurgiju na ekstremitetima.

Specijalnost

ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Specijalizacija iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom,
Magistrat na Medicinskom fakultetu,
Doktorat na Medicinskom fakultetu,
Redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo

29 godina iskustva iz oblasti ortopedske hirurgije sa traumatologijom

Nagrade i preporuke

Publikovao je više od 280 radova (76 u celini, 207 u izvodu, jedna knjiga i 6 poglavlja u knjigama, udžbenicima i monografijama).